Chuyển tới nội dung

Cách đặt tên công ty

Cách đặt tên công ty

CÁCH ĐẶT TÊN CÔNG TY

Bài viết “cách đặt tên doanh nghiệp” là một số nội dung liên quan đặt tên công ty và đáp ứng đủ các quy định luật hiện nay. Khi tiến hành thành lập công ty, cần phải có tên công ty không được trùng, gây nhầm lẫn, không thuộc trường hợp bị cấm … thì Sở Kế hoạch đầu tư mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho thương nhân.

1- TÊN CÔNG TY GỒM GÌ?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 thì khi đặt tên cho doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định sau:

Tên tiếng việt của doanh nghiệp: Tên tiếng việt của doanh nghiệp phải bao gồm hai thành tố và theo thứ tự sau đây :

 • Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (loại hình doanh nghiệp) HOA HỒNG (tên riêng)

CÔNG TY TNHH (loại hình doanh nghiệp) THƯƠNG MẠI NEW LIFE (tên riêng)

CÔNG TY CỔ PHẦN (loại hình doanh nghiệp) THƯƠNG MẠI TEG (tên riêng)

2 – TÊN DOANH NGHIỆP BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI:

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Ví dụ:

  • HOA HONG ONE MEMBER LIMITED COMPANY
  • NEW LIFE TRADING COMPANY LIMITED
  • TEG TRADING JOIN STOCK COMPANY

3. TÊN VIẾT TẮT:

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

4. NHỮNG ĐIỀU CẤM TRONG ĐẶT TÊN CÔNG TY

 • Đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp bao gồm tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt.
 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật doanh nghiệp .
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

5. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM LÀ TRÙNG TÊN HOẶC GÂY NHẦM LẪN:

 • Tên trùng: là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Gây nhầm lẫn: Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bao gồm:

– Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;

– Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

– Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-“, “_”;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

– Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;

– Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Bài viết liên quan:

 

Cảm ơn Bạn đã ghé thăm website Cenlight!

All in one
Gọi