Chuyển tới nội dung

Đặt trụ sở công ty ở căn hộ chung cư có được không?

Việc đặt trụ sở kinh doanh ở Chung cư có được hay không là tùy thuộc vào mục đích sử dụng của căn hộ chung cư:

  • Nếu mục đích căn hộ để ở: Không được đặt trụ sở hay chi nhánh, địa điểm kinh doanh tại đây.
  • Nếu căn hộ có mục đích sử dụng dùng cho thương mại, office:  đăng ký kinh doanh được tại đây. Khi tiến hành đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể hỏi giấy tờ liên quan như hợp đồng mua bán căn hộ, Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư về mục đích sử dụng căn hộ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có thông báo và đưa ra các căn cứ pháp lý như sau:

“Thông báo về đăng ký địa chỉ trụ sở tại chung cư

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” là hành vi bị nghiêm cấm.

Tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở: “Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.”

Từ các quy định nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo:

Doanh nghiệp không được kinh doanh tại căn hộ chung cư và phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư (trừ phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo. Quá thời hạn này mà chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Nguồn: Sở KH&ĐT TP.HCM

All in one
Gọi