Chuyển tới nội dung

Điểm mới về giấy phép lao động theo Nghị định 70/2023

giấy phép lao động mới

Ngày 18/09/2023, Chính phủ có ban hành Nghị định 70/2023/nđ-cp sửa đổi, bổ sung NĐ 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

giấy phép lao động mới

Nghị Định 70/2023/NĐ-CP  có nêu một số điểm thay đổi so với nghị định 152/2020/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất: về chức danh công việc Nghị Định 70/2023/NĐ-CP có ghi rõ:

* Vị trí chuyên gia:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

* Vị trí Giám đốc điều hành:

 • Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

* Vị trí lao động kỹ thuật: Đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau:

 • Được đào tạo ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

Có thể nói so với nghị định 152/2020/NĐ-CP đối với:

 • Vị trí chuyên gia: Nghị định 70/2023/NĐ-CP quy định điều kiện dễ hơn trước. Cụ thể trước đây đối với để có thể làm việc ở vị trí chuyên gia,đối với điều kiện về bằng cấp người lao động nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành. Nhưng nghị định mới chỉ yêu cầu tốt nghiệp đại học và không còn yêu cầu đáp ứng điều kiện phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành.
 • Vị trí giám đốc điều hành: Nghị định 70/2023/NĐ-CP đã định nghĩa rõ ràng và cụ thể hơn so với trước
 • Vị trí lao động kỹ thuật: Nghị định 70/2023/NĐ-CP cũng có thay đổi về yêu cầu đào tạo nhưng về mặt ý nghĩa thì không có khác so với trước.

Thứ hai:  về xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

 • Rút ngắn thời gian báo cáo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài thay vì 30 ngay như nghị định 152/2020/NĐ-CP.
 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc. Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 Thứ ba: Cập nhật một số nội dung trong Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động nước ngoài làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều địa điểm thì trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động phải liệt kê đầy đủ các địa điểm làm việc. Không ghi chung chung một địa điểm làm việc như trước.

Thứ tư: Về Giấy tờ, văn bản chứng minh cho từng vị trí công việc Nghị Định 70/2023/NĐ-CP ghĩ rõ:

* Giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành gồm 3 loại giấy tờ sau:

 • Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận thành lập hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

So với nghị định cũ thì giấy tờ chứng minh nhà quản lý và giám đốc điều hành luật quy định nhiều hơn so với trước kia.

* Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật bao gồm 2 loại giấy tờ sau:

 • Văn bằng hoặc chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã được cấp.”.

Thứ năm: Người lao động nước ngoài làm việc tại các Khu Công nghiệp sẽ do Lao Động  Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động  thay vì Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp như trước đây.

All in one
Gọi