Chuyển tới nội dung

Báo cáo kinh doanh rượu

báo cáo tình hình kinh doanh rượu

Trước ngày 20/01 hàng năm, thương nhân sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu gửi báo cáo tình hình kinh doanh rượu hàng năm cho cơ quan quản lý cấp phép. Sau đây là một số thông tin về báo cáo kinh doanh rượu:

1. KINH DOANH LOẠI RƯỢU NÀO PHẢI NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH RƯỢU?

Theo nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020. Sửa đối Nghị định số: 105/2017/NĐ-Cp ngày 14 tháng 09 năm 2017 có quy định doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất rượu hàng năm phải nộp báo cáo như sau:

  • Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên: trước ngày 20 tháng 01 hằng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09.
  • Đối với thương nhân bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ và kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ: Luật không có quy định doanh nghiệp phải nộp báo cáo.
báo cáo tình hình kinh doanh rượu

2. NƠI NHẬN BÁO CÁO KINH DOANH RƯỢU:

Địa chỉ : Văn phòng Bộ Công Thương – Số 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. HÌNH THỨC NỘP BÁO CÁO:

Doanh nghiệp có thể nộp bằng 2 hình thức (qua bưu điện hoặc trực tiếp)

  • Gửi thư qua bưu điện: Doanh nghiệp nộp 01 bản đến Bộ Công Thương, Sở Công Thương –

 Lưu ý: Giữ lại vận đơn đã gửi thư để làm bằng chứng đã nộp báo cáo khi bị kiểm tra.

  • Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương, Sở Công Thương, UBND Quận, Huyện.

Lưu ý:  Doanh nghiệp cần in 02, 01 bản cơ quan quản lý sẽ lưu lại, 01 bản sẽ được cơ quan tiếp nhận và đóng dấu trả lại doanh nghiệp.

4. TẢI CÁC MẪU BÁO CÁO KINH DOANH RƯỢU MỚI NHẤT (NĐ 17/2020)

DỊCH VỤ CẬP NHẬP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU CENLIGHT

Cenlight chuyên đăng ký và cập nhập giấy phép rượu (thêm nhà cung cấp, thêm tỉnh thành phân phối…). Liên hệ: 0919595966

DỊCH VỤ NHANH – BẢO MẬT – 100% CÓ GIẤY PHÉP

All in one
Gọi