Chuyển tới nội dung

Điều kiện kinh doanh lữ hành

I – Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền và có giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa phải Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

II – Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.

3. Người điều hành kinh doanh lữ hành quốc tế có bằng cấp chuyên môn đáp ứng đủ điều kiện.

4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp.

III – Căn cứ pháp lý

– Luật Du lịch 2017 số 09/2017/QH14; Ban hành ngày 19/6/2017; Có hiệu lực từ ngày: 01/01/2018;

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Vui lòng liên hệ Cenlight để biết thêm chi tiết.

Bài viết liên quan: 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Cenlight.

All in one
Gọi