Chuyển tới nội dung

Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xuất bản phẩm

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật xuất bản ngày 20/11/2012
 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP

2. Điều kiện kinh doanh:

2.1  Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

 • Sách in;
 • Sách chữ nổi;
 • Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
 • Các loại lịch;
 • Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

2.2 Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm (sau đây gọi là cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm) phải có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2.3 Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm: (Điều 38 luật xuất bản năm 2012 và điều 14 nghị định 195/2013/NĐ-CP)

* Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm

 • Phải thường trú tại Việt Nam.
 • Phải có bằng đại học chuyên ngành về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác thì phải có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản do bộ thông tin và truyền thông cấp.

* Phải có ít nhất 5 nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách, có đủ điều kiện sau:

 • Phải có thâm niên công tác trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ 05 năm trở lên
 • Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành khác nhưng có trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thẩm định nội dung sách nhập khẩu và có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
All in one
Gọi