Chuyển tới nội dung

Văn bản về giấy phép lao động

Văn bản pháp luật quy định về giấy phép lao động

1

Bộ Luật lao động 2012 số 10/2012/QH13

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 01/05/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 02/07/2012

2

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 10/12/2013
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhập:

3

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Ban hành: 25/10/2016
Hiệu lực: 12/12/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 07/08/2017

4

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: 10/02/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/02/2017

Bạn cần tìm hiểu thêm?

Vui lòng xem thêm hoặc liên hệ Chúng tôi.
Tel : 028.38 132 622  – 0919 59 59 66
E    : contact@cenlight.com.vn


Xem thêm

All in one
Gọi