Giấy phép kinh doanh vận tải

Cập nhập: Từ 01/07/2018, xe dưới 3.5 tấn phải có phù hiệu

Vui lòng liên hệ Cenlight để được tư vấn nhanh:

Tel: 028.38 132 622  - 0919 59 59 66

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa và vận tải hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi. Và bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Theo quy định hiện nay, đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa phải có Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải bằng xe ô tô. Thời gian giấy phép kinh doanh vận tải là 07 năm.

1. Lộ trình xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP):

- Trước ngày 01 tháng 07 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

- Trước ngày 01 tháng 07 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

- Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

- Trước ngày 01 tháng 07 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

- Bằng Cấp, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Lưu ý: Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác. Và có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên.

- Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

- Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng điều hành vận tải.

- Bản xác nhận kinh nghiệm của người điều hành vận tải (từ 3 năm trở lên).

Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc

3. Nơi cấp: Sở Giao Thông Vận Tải

4. Thời hạn giấy phép: 07 năm

Sau khi có giấy phép kinh doanh vận tải thì doanh nghiệp có thể xin phù hiệu xe cho các loại xe theo lộ trình xin phù hiệu. Đồng thời, nhân sự liên quan phải tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ đối với hoạt động vận tải theo đúng quy định.

Đối với doanh nghiệp đã có giấy phép kinh doanh vận tải vận nhưng chưa đầy đủ thì có thể xin cấp lại giấy phép vận tải theo hướng dẫn trong NĐ 86/2014/NĐ-CP (hiệu lực từ 01/12/2014).

DỊCH VỤ CENLIGHT:

- Tư vấn đầy đủ các trường hợp cần xin giấy phép kinh doanh vận tải: doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đơn vị vận chuyển nhàng hóa nội bộ của công ty, công ty có vốn đầu tư nước ngoài...

- Xin giấy phép kinh doanh vận tải.

- Đăng ký phù hiệu xe các loại.

 

 

Bạn sẽ yên tâm khi sử dụng dịch vụ Cenlight!

 

Bài viết liên quan:

0919 59 59 66