Category Archives: ATTP & CBSP

Cách ghi nhãn hàng hóa

Cách ghi nhãn hàng hóa

CÁCH GHI NHÃN HÀNG HÓA Nội dung ghi nhãn và các quy định liên quan được thể hiện trong bài viết này. Đồng thời chúng tôi có nhãn phác thảo của sản phẩm đã được công bố. Quý Khách vui lòng tham khảo nội dung bài viết để rõ hơn. Nội dung ghi nhãn được…

giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tư vấn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là tất cả các điều kiện từ khâu sản xuất, chế biến, đóng gói, phân phối, bảo quản… giúp đảm bảo an toàn thực phẩm. Đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là điều kiện bắt buộc…

Translate »
All in one
Gọi