Chuyển tới nội dung

Dịch vụ tự công bố rượu nhập khẩu

Dịch vụ công bố rượu nhập khẩu

Đồ uống có cồn như rượu, bia.. cũng giống như các sản phẩm thực phẩm khác đều phải có bản tự công bố sản phẩm trước khi nhập khẩu hay đưa ra thị trường.

Doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm rượu. Thời gian để thực hiện là 7-10 ngày làm việc. Khi tiến hành công bố sản phẩm, doanh nghiệp cần kiểm nghiệm sản phẩm và kiểm tra tất cả thông tin liên quan trước khi làm hồ sơ tự công bố sản phẩm rượu.

Điểm cần lưu ý khi tiến hành công bố sản phẩm là thông tin của Nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp rượu cần chính xác và đồng nhất với thông tin trên Giấy phép phân phối sản phẩm rượu. Vì khi tiến hành thủ tục nhập khẩu rượu, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra thông tin của bản công bố sản phẩm và giấy phép phân phối rượu xem có đồng nhất hay không. Nếu không giống nhau thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại theo đúng quy định.

Công bố sản phẩm rượu nhập khẩu: Thủ tục và quy trình tiến hành công bố sản phẩm rượu trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

1. Một số lưu ý khác khi tiến hành thủ tục tự công bố sản phẩm:

 • Số mẫu sản phẩm: Thường 01 chai;
 • Chỉ tiêu kiểm nghiệm: Dựa vào QCVN (nếu có) và quy định về ATTP;
 • Tổ chức kiểm nghiệm: Đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;
 • Kết quả kiểm nghiệm: Giúp đánh giá chất lượng sản phẩm.

2. Tự công bố sản phẩm rượu: 07-10 ngày làm việc

 • Thời gian test sản phẩm: 07 ngày làm việc;
 • Hồ sơ công bố sản phẩm: Hoàn tất từ 1-3 ngày làm việc;
 • Ban An toàn thực phẩm/cơ quan ATTP đăng thông tin công bố: 10-15 ngày làm việc.

3. Hồ sơ tự công bố sản phẩm rượu:

 • Bản công bố sản phẩm rượu
 • Bản kiểm nghiệm sản phẩm
 • Nhãn chính sản phẩm
 • Nhãn phụ sản phẩm
 • Bản dịch công chứng nhãn sản phẩm (nếu có)
 • Và một số thông tin khác.

Hiện nay, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ công bố sản phẩm thì tự chịu trách nhiệm về các nội dung công bố.

Theo Nghị định 115/2018/NĐ-CP, việc xử lý các vi phạm liên quan công bố sản phẩm tương đối nhiều. Vì vậy, tự công bố sản phẩm cần phải chính xác, theo đúng quy định pháp luật… Thực hiện công bố đúng – hạn chế tối đa rủi ro pháp lý khi bị hậu kiểm.

Liên hệ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CENLIGHT

Cenlight chuyên dịch vụ TỰ CÔNG BỐ RƯỢU NHẬP KHẨU VÀ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU. Liên hệ: 0919595966

DỊCH VỤ NHANH – BẢO MẬT – ĐÚNG LUẬT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

All in one
Gọi