Chuyển tới nội dung

Mẫu hồ sơ thông báo tạm ngưng kinh doanh

Mẫu hồ sơ đăng ký tạm ngưng kinh doanh

Mẫu hồ sơ thông báo tạm ngưng công ty cổ phần, TNHH, DNTN. Thời gian tạm ngưng không quá một năm. Trong thời gian tạm ngưng, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

All in one
Gọi