Tag Archives: miễn visa 45 ngày

VN cấp evisa cho công dân tất cả quốc gia

Cập nhật mới về visa và thời gian tạm trú của người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam

1. Thị thực điện tử (Evisa): Thị thực điện tử là một loại thị thực do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài qua hệ thống giao dịch điện tử. Trước đây đã áp dụng visa điện tử cho 80 quốc gia, nhưng với Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 15/8/2023 thì Việt…

Translate »
All in one
Gọi