Tag Archives: trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Thủ tục miễn giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động   Trước ít nhất 07 ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị lên cơ quan đăng ký lao động xác nhận người nước ngoài không thuộc…

Translate »
Gọi