Chuyển tới nội dung

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định rõ nội dung cần phải có của giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm. Đây là tài liệu bắt buộc phải có trước khi tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền dùng để công bố sản phẩm phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Giấy ủy quyền công bố sản phẩm phải đáp ứng đủ các yêu cầu như sau:

1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

đ) Thời hạn ủy quyền;

e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

 

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm của chủ sơ hữu cho đơn vị nhập khẩu mỹ phẩm:

LETTER OF AUTHORIZATION

                                                                                              Date:

We are: AF COMESTIC CO., LTD

Address:

Who are  the owner of cosmetic products below, which manufactured by:

Name of Company:

Address:

Cosmetics list of products: (name of products)…………..

Would like to confirm that we give authorization for;

ABC COMPANY LIMITED

Address:

Tel:

To import, distribute our cosmetic products in Vietnam and take responsibility to proclaim cosmetics products in the Durg of Administration of  VietNam.

AF COMESTIC CO., LTD  committed to providing a full dosser of product information (PIF – Product information file) for ABC COMPANY LIMITED, who is responsible for distributing products on Viet Nam market.

We hereby undertake that all product information files (PIF) to ABC COMPANY LIMITED are true and correct and that we shall be wholly responsible for product information file (PIF).

This authorization in valid for 5 years from the date of signed.

Director

(Sign and Stamp)

Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu Cenlight

Chúng tôi đã thực hiện dịch vụ công bố thành công cho nhiều khách hàng.

Vui lòng LIÊN HỆ NGAY chúng tôi để được tư vấn chu đáo hơn.

Tel: 028.38 132 622  – Hotline: 0919 59 59 66

 

Bài viết liên quan:

 

Trả lời

All in one
Gọi